Crisiscommunicatie: wat is dat?

Van de week kriebelden mijn handen. Een onverwachte gebeurtenis en een bedrijf dat daarop moet reageren. De telefoon staat roodgloeiend. Wat moet je doen? Hoe kan je dit aanpakken? Wat kan je al wel en niet communiceren en intussen vraagt iedereen wat er aan de hand is en wat je gaat doen. En ben je zelf nog zoekende wat er aan de hand is en hoe je het gaat aanpakken.

In geval van een zogenaamde crisis is het zaak snel actie te ondernemen en de verschillende doelgroepen de juiste informatie te geven. Wat zeg je tegen wie? wat kan je al zeggen? wie ga je het eerst terugbellen? hoe ga je met wie communiceren?

Het mooiste zou zijn als je zo’n plan al achter de hand hebt zodat je in geval van een crisis niet het wiel hoeft uit te vinden maar je verschillende doelgroepen en hoe je ze gaat bereiken en waar al klaar hebt liggen. Een crisiscommunicatieplan!

Open de link voor meer Nieuws-items.